FIRMA:

Waneko sp.z o.o.
Trzcinowa 27
02-446 Warszawa
tel.kom: 505 693 323

NIP: 521-30-16-37
REGON: 14975877
KRS: 0000195560

ZAREJESTROWANY PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIX WYDZIAŁGOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 

Numer konta: 74 1090 1014 0000 0001 0408 7943 


Redakcja:

waneko@waneko.pl

Dział zamówień: 

zamowienie@sklepwaneko.pl