Firma:

Waneko sp.z o.o.

Trzcinowa 27

02-446 Warszawa

NIP: 521-30-16-37

REGON: 14975877

KRS: 0000195560 

ZAREJESTROWANY PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIX WYDZIAŁGOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 
Numer konta: 74 1090 1014 0000 0001 0408 7943 

tel.kom: 505 693 323

 

Redakcja:

waneko@waneko.pl

Dział zamówień: 

zamowienie@waneko.pl